ثبت نام

اعضای محترم هیأت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

نظر به دریافت بازخوردهای متعدد انتقادی و اعتراضی و مستندات پژوهشی واصله از طرف نهادهای علمی و دانشگاهی در خصوص اصلاح "آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی"، و به منظور پاسخگویی صحیح به دغدغه های اعضای هیأت علمی و لحاظ کردن تغییرات هدفمند در گذر 5 ساله ی پس از تدوین آئین نامه مزبور، موضوع بروزرسانی آئین نامه در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
در این راستا در نظر است طی فراخوانی عمومی نقطه نظرات اعضای محترم هیأت علمی در دو محور اصلاحات راهبردی و اصلاحات رویکردی و فرآیندی، دریافت شود:

  • ایرادات راهبردی وارد بر چارچوب کلی آئین نامه
  • ایرادات فرآیندی ماده 1؛ متناظر با موضوع و امتیازات"فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی"
  • ایرادات فرآیندی ماده 2؛ متناظر با موضوع و امتیازات "فعالیت های آموزشی"
  • ایرادات فرآیندی ماده 3؛ متناظر با موضوع و امتیازات "فعالیت های پژوهشی، فناوری"
  • ایرادات فرآیندی ماده 4؛ متناظر با موضوع و امتیازات "فعالیت های علمی، اجرایی"

قالب ثبت یادداشت ها و نکات اصلاحی به ترتیب فوق الذکر در دسترس شما قرار دارد و امکان بازبینی و تکمیل مطالب تا مرحله ی تایید نهایی برای شما فراهم است. حسن تعامل و مشارکت جامعه علمی و خبرگان کشور، مورد تقدیر است.

دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های آموزش و پژوهش
معاونت خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری

 

لطفا کد را در کادر زیر وارد کنید
آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5