(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی»

مصوب ۸۱۳  جلسه مورخ ۱۳۹۷-۰۷-۱۷  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۷/۱۰۳۷۸/د.ش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۷-۰۸-۰۶
شرح:

مصوبه «الحاق ۳ بند به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«- اشخاص حقوقی زیر به عنوان ۳ عضو جدید به ترکیب شورای فرهنگ عمومی الحاق می شوند:

۱- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ایشان

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

۳- دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور».حسن روحانی 

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

    دفتر رئيس جمهور

    مجلس شوراي اسلامي

    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

    هيئت نظارت و بازرسي

    دفتر دبير شوراي عالي

    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

    معاونت نظارت و راهبري مصوبات

    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

    ديوان محاسبات كشور

    معاونت حقوقي رياست جمهوری

    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود
مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir