(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «الحاق دو تبصره جدید به ماده 5 منشور توسعه فرهنگ قرآنی»

مصوب ۸۰۸  جلسه مورخ ۱۳۹۷-۰۳-۰۱  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۷/۸۱۷۱/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۷-۰۶-۲۵
شرح:

 

شورای توسعه فرهنگ قرآنی

 

مصوبه «الحاق دو تبصره جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ۸۰۸ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«تبصره ۲- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح ترکیب اعضای شورای تخصصی با پیشنهاد شورای تخصصی و تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.

تبصره ۳- وزرای عضو شورای تخصصی، درصورت عدم امکان حضور در جلسات شورای تخصصی می‌توانند معاونان ذی‌ربط خود را با حق رأی برای شرکت در جلسه شورای تخصصی معرفی نمایند.»ص/۸۰۸.۱

 

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

    دفتر رئيس جمهور

    مجلس شوراي اسلامي

    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

    هيئت نظارت و بازرسي

    دفتر دبير شوراي عالي

    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

    معاونت نظارت و راهبري مصوبات

    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

    ديوان محاسبات كشور

    معاونت حقوقي رياست جمهوری

    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود

 

 


مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir