(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

مصوب ۷۷۰  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۵-۱۲  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۱۴۱۰۴/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۹-۰۷
شرح:

شورای فرهنگ عمومی


 


مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«در اجرای مصوبه الحاق یک بند به ماده ۲ آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۵۳۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) آقایان دکتر عماد افروغ، دکتر سیدعباس صالحی و دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه به‌عنوان سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی، انتخاب می‌شوند».


 


ص/۷۷۰.۲مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir