(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

«انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

مصوب ۷۶۷  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۶-۲۴  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۱۱۸۲۴/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۷-۲۲
شرح:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 


مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


 


«- در اجرای بند ۵ مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی و حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب می‌شوند.»ص/۷۶۷.۴مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir