(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

مصوب 770  جلسه مورخ 1394-08-12  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/14105/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-09-07
شرح:

شورای فرهنگ عمومی


دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


 


مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 770 مورخ 12/8/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«حجة‌الاسلام والمسلمین آقای محمود محمدی عراقی به‌عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی، انتخاب می‌شود».


 


ص/770.3مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org