(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

مصوب 770  جلسه مورخ 1394-05-12  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/14104/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-09-07
شرح:

شورای فرهنگ عمومی


 


مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 770 مورخ 12/8/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد مورخ 29/7/1394 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«در اجرای مصوبه الحاق یک بند به ماده 2 آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 532 شورای عالی انقلاب فرهنگی) آقایان دکتر عماد افروغ، دکتر سیدعباس صالحی و دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه به‌عنوان سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی، انتخاب می‌شوند».


 


ص/770.2مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org