(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوب 767  جلسه مورخ 1394-06-24  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/11823/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-07-22
شرح:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 


مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه 767 مورخ 24/6/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


 


«- در اجرای بند 5 مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر محمدعلی کی‌نژاد و حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلیرضا صدرحسینی به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند.»ص/767.3


 مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org