(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

«انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی»

مصوب 767  جلسه مورخ 1394-06-24  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/11825/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-07-22
شرح:

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 767 مورخ 24/6/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«- در اجرای بند 5 مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر عبدالله جاسبی و دکتر رضا داوری اردکانی به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»ص/767.5مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org