کد :  1883231  
تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ چند رسانه‌ای
عکس/پنجمین همایش فضای مجازی پاک 18 اسفند 97