کد :  1883007  
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ چند رسانه‌ای
عکس/ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 13 اسفند 97