کد :  1668233  
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ سایر رسانه ها
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده منصوب شد
در این حکم انتصاب خطاب به دکترکیاسالاری آمده است: "با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب سرکارعالی به موجب این حکم به سمت " مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده " منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از دیدگاه ها و راه کارهای مفید و تقویت توانمندی های زنان و حضور موثرآنان در مراکزتصمیم سازی و تصمیم گیری، همچنین تحکیم بنیان خانواده، به مثابه هسته اساس جامعه، موفق باشید."
منبع: وزارت علوم