(چاپ)

کد :  ۱۸۸۳۰۰۷  
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ چند رسانه‌ای
عکس/ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 13 اسفند 97