کد: ۱۸۸۱۶۷۷       تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

عکس/مجلس ترحیم دکتر فضائلی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگیتمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©