کد: ۱۳۰۹۳۰۱       تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

حجت الاسلام پارسانیا:
خصوصیت اصلی علم ضرورت منطقی گزاره‌های آن است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا گفت: بحث ما دربارۀ طبقه‌بندی علوم، متوقف بر سه امر هویت علوم، تمایزشان و بحث طبقه‌بندی‌شان است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی با بیان این مطلب افزود: در بحث از هویت علم، به دو نوع تلقی از علم اشاره می‌شود، گاهی علم به معنای مطلق آگاهی است و گاهی به معنای خاص‌تری به کار می‌رود که قصد نشان‌دادن حقیقت است و در مقابل معرفت‌هایی مانند شعر، داستان و نظایر آنها قرار می‌گیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با این حال کسانی که معتقد به داشتن معرفت علمی هستند، اختلاف نگاه دارند و برخی می‌گویند معرفت‌های علمی معرفت های حسی است و نمونه‌ای از آنها، پوزیتیویست‌ها هستند که گزارۀ علمی «خدا هست» را گزاره‌ای علمی نمی‌دانند.
رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از خصوصیات اصلی معرفت علمی  داشتن ضرورت منطقی در گزاره‌های آن است و همین ضرورت منطقی است که انسان را مقید و تسلیم علم می‌کند.
وی افزود: «یکی از معانی «العلم سلطان» اینست که علم بر ما مسلط است و باید تابع و تسلیم قواعدش باشیم و معنای دیگر این تعبیر این است که انسانِ عالم بر طبیعت تسلط پیدا می‌کند، اما معنای عمیق‌تر آن، این است که در علم حقیقی و شهودی، انسان با حقیقت معلوم متحد می‌شود و بسط پیدا می‌کند و نوعی انبساط وجودی یا نوعی ولایت در عالم پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این علم، تقسیمات مختلفی دارد از جمله علم حضوری وعلم حصولی یا علم بدیهی و نظری و علم بدیهی اولی یا غیر اولی.
منبع: رسا
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©