کد: ۱۶۶۸۳۵۹       تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری تاکید کرد:
ضرورت تهیه نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه مواد غذایی
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: باید نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه ماد غذایی در کشور تهیه شود.
مصطفی قانعی با اشاره به شرایط تحریم کشور از سوی کشورهای سلطه گر دنیا و ضرورت پرداختن به بحث خودکفایی غذایی کشور، بیان کرد: فارغ از بحث محصولات تراریخته اگر کشوری در حوزه مواد غذایی وابستگی داشته باشد، به طور حتم برای قطع این وابستگی و رفع نیازهای داخلی بایستی دارای سناریو و نقشه راه متکی بر علم و فناوری باشد.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: با در نظر گرفتن آمار گرسنگی و تاثیرات نامطلوب کمبود آب بر کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و همچنین افزایش جمعیت جهان در طول سال های آینده، کشورهای دنیا در حال برنامه ریزی جهت استفاده از فناوری‌های جدید به منطور تولید دو برابری غذا در زمین های موجود هستند.
به گفته قانعی، مهمترین چالش فراروی ستاد مربوط به حوزه کشاورزی و مقوله مهندسی ژنتیک است که البته موضوع تراریخته نیز یکی از موضوعات این بخش محسوب می شود.
منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©