کد: ۱۳۰۹۳۳۶       تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

با هدف پوشش اطلاعات علمی کشورها:
رصدخانه علم جهان اسلام رونمایی شد
رصدخانه علم جهان اسلام در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی،رصدخانه علم جهان اسلام با هدف تحت پوشش قرار دادن اطلاعات علمی کلیه کشورهای دنیا و بویژه کشورهای اسلامی طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه اطلاعات کمی مربوط به کلیه کشورهای دنیا در طول ۱۸ سال گذشته را گردآوری کرده و آن را برای اتخاذ سیاستگذاری های علمی برای جامعه علمی ایران و کشورهای اسلامی دسترس پذیر کرده است.
تقسیم بندی جغرافیایی امکان مقایسه هر کشور با سایر کشورهای دنیا و همچنین تعیین جایگاه فوری هر کشور در منطقه جغرافیای مربوطه را امکان پذیر می سازد.
تحلیل وضعیت یک کشور در طول زمان نشان می دهد که به لحاظ کمیت تولید علم آن کشور از رشد علمی برخوردار بوده است یا نه و زمانی این تحلیل ارزشمند تر می شود که بتوان آن را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا و همچنین منطقه با کشورهای هدف مورد توجه قرار داد.
رصدخانه علم جهان اسلام به همین روش طراحی و پیاده سازی شده است. علاوه بر اطلاعات کمی، رصدخانه علم به ترسیم جایگاه کشورهای اسلامی بر حسب اثرگذاری علم آنها پرداخته است. اثرگذاری علمی بیانگر میزان کیفیت تولیدات علمی است و کیفیت تولیدات علم نشان می دهد آن تولیدات تا چه حد توسط جامعه علمی مورد استفاده قرار گرفته اند.
سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مرجعیت علم و فناوری دنیا را به عنوان یک هدف مورد تاکید ویژه قرار داده اند بنحوی که این بند به عنوان اولین بند در این سند ذکر شده است.
رصدخانه علم جهان اسلام به تحلیل وضعیت دانشگاه های برتر در سطح کشورهای اسلامی و همچنین خود کشورها پرداخته است. تحلیل و رتبه بندی این دانشگاه ها و همچنین کشور بر حسب شاخص های مختلف از جمله تعداد مدارک کیفی، تولید علم برتر، تعداد استنادها و نسبت تعداد استنادها به ازای مقالات به صورت کلان و همچنین در ۲۲ شاخه علمی مختلف صورت پذیرفته است.
در همین راستا اطلاعات رصدخانه علم به صورت بصری بر روی نقشه ها و همچنین از طریق نمودارهای مختلف ارائه شدند. مطابق با استاندارها و همچنین پایگاه های بین المللی موجود اطلاعات ۱۰ سال گذشته هر یک از دانشگاه ها و کشورها و همچنین موسسات تحقیقاتی در سرتاسر جهان اسلام گردآوری و از طریق این رصدخانه در اختیار جامعه علمی در سطح کشور و همچنین کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
منبع: مهر
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©