کد: ۱۸۸۳۱۷۵       تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

دکتر عاملی در جلسه هم اندیشی کارشناسان دبیرخانه:
سرمایه انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین سرمایه ملی محسوب می شود / شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر سابقه ارزشمند 34 ساله یک نهال ریشه دار است/ بنیان اصلی سلامت اجتماعی به حساب آوردن دیگران اعم از افراد و جامعه است
جلسه هم‌اندیشی کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز دوشنبه 13 اسفند 1397 با حضور دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این جلسه تعدادی از کارکنان دبیرخانه به ارائه سخنرانی پرداختند.
علیرضا دربندی، عضو شورای سردبیری فصلنامه راهبرد فرهنگ گفت: موفقیت هر سازمانی در گرو اهداف و چشم انداز های آن سازمان و به تناسب آن خطی مشی های صحیح برای دستیابی به آن اهداف است.
وی افزود: برای توانمندسازی و افزایش انگیزه نیروهای دبیرخانه باید به «عدالت سازمانی»، «شفافیت»، «نظارت مستمر و جدی همراه با نظام تشویق و تنبیه عادلانه» و همچنین «ارتباط مستمر رأس سازمان با بدنه کارمندان» اهمیت داد.
دکتر احمدزاده، کارشناس کمیسیون مشورتی گفت: در کلام دبیر محترم شورا کلیدواژه «اجتهاد مجازی» قابل تأمل زیادی است.
وی ادامه داد: می توان در دو ساحت به تعریف اجتهاد پرداخت که یکی فرآیندی فقاهتی توسط فقیه و بر اساس ضوابط فقاهتی است و دیگری نوعی تلاش معرفتی روشمند و استدلالی است که در این تعریف امکان به کار بستن اجتهاد چند مرحله ای وجود دارد.
کارشناس کمیسیون مشورتی دبیرخانه تأکید کرد: فرآیند اجتهاد در فقه اسلامی با تمامی تفاوت ها و قرابت ها، فن و علمی است که متضمن روش است.
در ادامه این جلسه آقای حبیب عزیزی کارشناس دبیرخانه مرکزی گفت: عقبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه این شوراست و عقبه این دبیرخانه نیروی انسانی آن است.
وی ادامه داد: تمامی ورودی ها و خروجی های فرهنگی کشور باید از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور کند و از موازی کاری سازمان های فرهنگی جلوگیری کرد.
دکتر نیلچی زاده، کارشناس کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری دبیرخانه به عنوان سخنران بعدی خاطر نشان کرد: ساماندهی جایگاه سلامت اجتماعی در دبیرخانه از مسائل حائز اهمیت است که به نوعی از زندگی آرام و بدون دغدغه کارکنان توجه دارد.
وی افزود: سلامت اجتماعی همان حمایت اجتماعی است که در اثر آن فرد باور کند مورد محبت و احترام است و به شبکه ای از ارتباط متعهدانه و متقابل تعلق دارد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این نشست دکتر واعظی از کارشناسان شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: باید جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح جهانی و ملی تبیین شود.
وی افزود: هگل در کتاب فلسفه تاریخ خود می گوید که فرهنگ جهان با فرهنگ ایران آغاز می شود و این نشان دهنده قابلیت های رفیع فرهنگ ایرانی است.
دکتر واعظی ادامه داد: آمار دانشگاه های کشور 2569 دانشگاه است که تعداد 141 دانشگاه آن دولتی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی شایسته است نتیجه عملکرد این دانشگاه ها را در نمایشگاه بزرگی گردآوری و ارائه کند.
وی پیشنهاد کرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی را برای ارائه مباحث مربوط به ظرفیت فضای مجازی به کارکنان شورا اختصاص دهد.
در ادامه آقای دکتر گودرزی از مرکز رصد فرهنگ و علم دبیرخانه خاطرنشان کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری در مرحله تبیین شده است، گام دوم گام علم و فناوری ، فرهنگ و اقتصاد است که مردم محور است.
وی افزود: ما نیاز به نوعی بازتعریف در مناسبات فرهنگی داریم تا از ظرفیت ها و ارزش های فرهنگ کشور استفاده کنیم.
رئیس گروه فرابری و پردازش آمار دبیرخانه افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تبیین استراتژی داخلی و خارجی است و همچنین به نوعی برآورد مدیریت سرمایه گذاری نسل پیش رو نیاز داریم.
در ادامه این نشست صمیمانه آقای ابراهیمی تبار از ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.
آقای ابراهیمی تبار گفت: اجرایی سازی مصوبات از مواردی است که انتظار می رود در دوران جدید مورد توجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
وی افزود: یکی از کارکردهای دبیرخانه می تواند کمک به دستگاه های متولی برای رفع موانع موجود است.
کارشناس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: یکی از نقاط ضعف موجود نبود تخمین بودجه ای مشخصی از فرآیند اجرایی سازی مصوبات شوراست که شایسته است به آن توجه شود.
در ادامه آقای دولت کارشناس کمیسیون سبک زندگی گفت: ویژگی های فضای مجازی می تواند به عنوان ابزاری در پیشبرد فعالیت های موجود در زندگی دو فضایی کمک کند تا بتوان از این فضا در جهت همدل کردن مخاطبین در حوزه فرهنگ استفاده کرد.
وی افزود: ما در دبیرخانه نیازمند افزایش توانمندی کارکنان است که می توان آن را با برگزاری دوره های ضمن خدمت و افزایش مطالعه کارکنان تقویت کرد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه آقای فتحعلی خانی رئیس گروه بررسی و پایش برنامه گفت: چنانکه مقام معظم رهبری اذعان داشته اند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید شهدنوش پژوهش هایی باشد که در کشور در حال انجام شدن است.
وی ادامه داد بسیاری از پژوهش های صورت گرفته تأثیر چندانی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است حال آنکه می توان با طراحی نظام موضوعات برای دبیرخانه از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه ها استفاده کرد.
در پایان نیز آقای عبداللهی از مرکز رصد فرهنگ و علم خاطرنشان کرد: شکاف بین واقعیت فرهنگی جامعه و نگرش فرهنگی مسئولان باعث افزایش چالش جامعه و فرهنگ دولتی شده است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست دکتر عاملی با تأکید بر توانمندی و تسلط کارشناسان این دبیرخانه در حوزه مباحث فرهنگی گفت: اتکاء به توان و استعداد بالای جامعه ایرانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، می­تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در آغاز پنجمین دهه حیات انقلاب اسلامی باشد.
وی ادامه داد: این توانمندی موجب شده تا توقع و انتظار نیز بالا باشد و روحیه کمال­گرایی در جامعه ایرانی همواره با نقد همراه باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کمال گرایی در جامعه ایران باعث افزایش "نقد تلخ" شده است که نتیجه ای جز "هیچ سازی" ندارد حال آنکه نقد مؤثر ارائه راه حل مبتنی بر چالش هاست و می تواند بر مبنای چالش ها راه حل های بنیادین ارائه دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) رکن اصلی است و با نگاه جامع به وضعیت جامعه، راهبرد و راهکارهای اجرایی و متناسب با شرایط ارائه می‌دهد.
دکتر عاملی ادامه داد: سلسله مراتب اداری نظام اسلامی اعم از قوای سه گانه کشور، وزرای کشور و کارگزاران این نظام همگی محترم هستند و با رعایت احترام و توجه جدی به تصمیم سازی های ارکان نظام می توانیم استحکام، استقرار و نظم انقلابی را برای پیشرفت مفید و موثر نظام جمهوری اسلامی ایران تامین کنیم.
وی گفت: نباید داشته‌های خودمان را تخریب کنیم بلکه باید از نقد در جهت سازنده و بر مبنای رعایت اخلاق استفاده کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نقد عادلانه و عاقلانه و مبتنی بر اخلاق لازمه موفقیت و پیشرفت جامعه است.
دکتر عاملی ادامه داد: بنیان اصلی سلامت اجتماعی به حساب آوردن دیگران اعم از افراد و جامعه است. نظام اخلاقی مبتنی بر به حساب آوردن و نفی تبعیض‌ها باید در کشور گسترش یابد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید متصف به صفات پسندیده و فاخر فرهنگی باشند. بطور حتما توفیقات ما در انقلاب فرهنگی، در بهره مندی از فضای فرهنگی فاخر مبتنی بر ارزش های الهی در میان کارگزاران انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: نظام واره اخلاق اجتماعی اسلامی مبتنی بر بر و تقوی است و آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» حکایت از این امر دارد.
دکتر عاملی با تأکید بر نقش عقلانیت سیستمی گفت: باید مجموعه به‌گونه‌ای اداره شود که با تغییر افراد دچار تزلزل نشود.
وی افزود: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند قوانین لازم‌الاجراست و هر دستگاه باید نسبت به اجرای آن ملتزم باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت و تقدیر از اقدامات گذشته ادامه داد: یک سیستم و نظام بالغ نسبت به دستاوردها و دارایی‌های حاصل شده در گذشته را مورد تاکید قرار داد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌اکنون مبتنی بر یک سابقه ارزشمند 34 ساله ادامه مسیر می دهد که نهال تنومند و ریشه دار است.
وی افزود: تحولات و تغییرات فرهنگی و علمی در چند دهه اخیر موجب دگرگونی‌های بنیادین در این دو حوزه شده است.
دکتر عاملی ادامه داد: فرهنگ جامعه تغییر کرده و در چند محور فرامحلی بودن فرهنگ، دیجیتال شدن، سیستمی شدن و شبکه ای شدن نمود پیدا کرده است و از همین رو باید به چالش ها و ظرفیت های جامعه جدید توجه ویژه ای داشت و آنرا درک کرد و الا سیاستگزاری ها بی نتیجه یا کم نتیجه خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: امروز به شرایطی رسیدیم که در بسیاری از کشورها وظایف دولت ها به فضای هوشمند و دولت الکترونیک واگذار شده است.
وی افزود: عقلانیت عدالت گرای الگوریتمی سیستمی قابلیت دارد تا ساعت کار را کاهش دهد و فرصتی برای افزایش ارتباطات انسانی فراهم کند.
دکتر عاملی ادامه داد: هم اکنون در دوران گذار برای دستیابی به آن سیستم قرار داریم تا جایگاه مناسب آن نهادینه شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: فرهنگ علاوه بر آنکه فرامحلی است دارای ویژگی شبکه ای شدن است و قابلیت های گسترده ای را به همراه آورده است.
وی ضمن تأکید برافزایش شفافیت در روابط کاری افزود: این افزایش شفافیت موجب کاهش فساد و ایجاد روحیه رضایتمندی خواهد شد.
دکتر عاملی گفت: باید توجه داشت که ما نیازمند یک "شناخت اجتماعی شده" هستیم که حاصل فرآیندهای اجتماعی و فهم ارتباطی با پدیده های فردی و اجتماعی است.
وی افزود: موضوع دیگر استفاده از ظرفیت‌های کشور است و طی یک پژوهش صورت گرفته توسط دانشگاه استنفورد تحت عنوان ایران 2040، حدود 3 درصد از تولید علم جهانی متعلق به کشورمان برآورد شده است که در آن ایرانیان خارج از کشور را هم به عنوان سرمایه های ملی ایران به حساب آورده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایرانیان داخل و خارج کشور استفاده بهینه شود، در واقع ما یک ملت بزرگ و توانا هستیم که بخش اصلی جامعه در سرزمین پهناور ایران اسلامی زندگی می کنند و بخش مهم دیگری از جامعه فکری و توانای ایرانی در سرزمین های دیگر جهان و همه این مجموعه سرمایه انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در واقع سرمایه انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سرمایه ملی محسوب می شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©