کد: ۱۶۶۹۲۷۶       تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷

در نشست حلقه گفتمان:
نحوه حمایت دولت از فعالیت‌های هنری بررسی شد
هفتادو پنجمین جلسه از سلسله نشست های حلقه گفتمان «هم اندیشی کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه موضوع "اقتصاد هنر" توسط دکتر محمدرضا مریدی- عضو هیئت علمی دانشگاه هنر - مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت‌های بخش دولتی در حمایت از هنر و فعالیت‌های هنری گفت: هنر را می توان یک میراث ملی برای آیندگان دانست که می تواند مؤلفه‌های زندگی صحیح و مناسب را در بر داشته باشد.
دکتر مریدی افزود: از این رو دولت بایستی با حمایت از فرهنگ و هنر به معنای عام آن به حفظ میراث گذشتگان و انتقال آن به نسل‌های آینده اهتمام داشته باشد.
دکتر مریدی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف و کارویژه‌های دولت در بخش فرهنگ، تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی است که در اجرا فرآیند پیچیده ای را به همراه دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با اشاره به برخی از فعالیت های دولت و سازمان های دولتی در حمایت از فعالیت های هنری تأکید کرد: در این فرآیند سه مقوله «شناخت و تعریف یک اثر هنری»، «توجه و حمایت از مخاطبان و عرضه کنندگان هنری» و نیز «روش حمایت و دفاع از یک هنرمند» حائز اهمیت می باشد که در فرآیند اجرا دچار پیچیدگی‌های زیادی شده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد دولت تلاش داشته تا با هدف صحیح به حمایت از هنرمند و فعالیت های هنری اهتمام داشته باشد اما متأسفانه در اجرا آن هدف محقق نشده است.
دکتر مریدی تأکید کرد: به نظر می رسد میان سیاست‌های دولتی که هدف شایسته ای را دنبال می کند و عرصه عملیاتی نیاز به یکسری نهادهای واسطه‌ای باشد.
وی افزود: نهادهای مدنی می توانند به عنوان رابط میان دولت و ذی‌نفعان عرصه هنر اثربخشی مناسبی را از خود نشان دهند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©