کد: ۱۵۹۷۸۴۱       تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

در کمیسیون علمی و فناوری بررسی شد:
نرخ تمایل تحصیل‌کردگان به مهاجرت از کشور
جلسه 270 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه گزارش تدوین شده در پژوهشکده سیاستگذاری علوم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با موضوع جابه جایی بین المللی دانشجویان و تحصیلکردگان ارائه شد.
در این گزارش ضمن اشاره به پژوهش صورت گرفته در سال 1394 در مورد تمایل به مهاجرت در کشور اعلام شد براسا سنتایج این پژوهش، حدود 8/1 میلیون نفر ازایرانیان به مهاجرت از کشور تمایل داشتند و از این تعداد نیز صرفاً 400 هزار نفر اعلام کرده اند برای مهاجرت برنامه دارند.
در ادامه این گزارش ضمن تاکید بر این موضوع که تمامی کشورهای جهان ذیل سیاست تحصیلی، سیاست مهاجرتی نیز دارند بر لزوم تدوین سیاست بازگشت و چرخش نخبگان تاکید شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است:
تغییر دیدگاه‌های رایج پیرامون مهاجرت نخبگان، سیاستگذاری در بهره‌گیری از نخبگان پس از دانش آموختگی، ارزیابی کیفی سطح و وضعیت تحصیلات نخبگان خارج از کشور، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان خارجی و نظام تصمیم سازی کشور، سیاستگذاری به منظور بهبود وضعیت تحصیلکردگان بیکار در کشور، نیاز به سیاست‌های عملی در جذب و به کارگیری دانشجویان مسلمان خارجی در کشور، تأمین زیرساخت‌های جذب اساتید و محققین خارجی، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت مسلمانان‌آسیای میانه و ترسیم برنامه برای سیاست‌های بالادستی جذب نخبگان.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©