کد: ۱۵۹۶۷۲۱       تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور:
گزارش روند تدوین سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد
جلسه 106 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1397/3/22 به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه گزارش تدوین شده در مرکز همکاری های علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیرامون «سیاست‌­ها و برنامه‌های دولت چین در راستای بهبود وضعیت اشتغال» ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به نحوه سیاستگذاری و برنامه ریزی در کشور چین به منظور افزایش سطح اشتغال، مواردی مانند بهبود نظام مالیاتی به نفع رونق بازار کسب و کار، ساده سازی فرآیندهای اداری و مقررات زدایی و حمایت از صنایع کوچک به عنوان بخشی از سیاست ها و برنامه ها مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامه جلسه گزارشی از روند تدوین "سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران" ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به بررسی این سند در 6 جلسه متوالی شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری بیش از ده هزار ساعت جلسه در این زمینه مواردی مانند لزوم ارتباط علمی بین المللی در کنار حفاظت از سرمایه‌های علمی کشور نیز مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور پایانی جلسه 106 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه گزارش معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون وضعیت پژوهش کشور ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به تغییرات صورت گرفته در آموزش عالی در طول 40 سال گذشته، لزوم توجه به فرآیند نوآوری در کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به تخصیص حداقل 400 میلیارد تومان بودجه در قالب بند ط تبصره 9 قانون بودجه 97 به امور پژوهش، تخصیص مناسب این بودجه به منظور مصرف بهینه آن مورد توجه قرار گرفته است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©