کد: ۱۴۵۲۶۹۶       تاریخ انتشار: ۱۸ دي ۱۳۹۶

در کمیسیون علمی و فناوری تاکید شد:
برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان
جلسه 262 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه گزارشی تحت عنوان «نقش بنگاه‌های زود بازده» در توسعه فرهنگ کارآفرینی ارائه شد.
از اهم موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان به مواردی مانند مفهوم و جایگاه کارآفرینی در ایران، مراحل کارآفرینی، موانع خلاقیت، سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی توسط سایر کشورها، کارآفرینی در ایران در مقایسه با سایزر کشورهای منطقه و مقایسه سطح تأثیر بنگاه‌های زود بازده ها در اشتغال در مقایسه با صنایع دارای فناوری بالا « High Tech ».
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است توسعه خلاقیت در جامعه با برنامه ریزی از دوران پیش دبستان و دبستان، آشنایی دانشجویان با روزآمدسازی روند پیشرفت و ارتقاء فناوری در جهان و  برطرف کردن نقش مخرب کنکور در مسیر ارتقاء خلاقیت دانش آموزان.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©