کد: ۱۳۸۱۶۱۸       تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶

در گزارش وزارت علوم عنوان شد:
مهندسی عمران و دانشگاه تهران دارای بیشترین متقاضی جذب هستند
گزارش وضعیت جذب متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 4 سال گذشته، توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه ارائه شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این گزارش با اشاره به پذیرش 15105 درخواست عضویت در هیئت‌ علمی در طول 4 سال گذشته، پذیرش 14144 درخواست تبدیل وضعیت نیز مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامه این گزارش با اشاره به وصول 32378 تقاضا در فراخوان شهریورماه 1396 رتبه‌بندی این درخواست‌ها به شرح ذیل دسته‌بندی‌شده است:
  • رشته‌های فنی و مهندسی با 13397 متقاضی «41 درصد»،
  • رشته‌های علوم انسانی 9752 متقاضی «30درصد»،
  • رشته‌های علوم پایه 74097 متقاضی « 23درصد»،
  • رشته‌های معارف اسلامی 1195 متقاضی «4درصد» و
  • رشته‌های هنر 625 متقاضی «2درصد».
در گزارش ارائه شده توسط مرکز جذب اعضای هیئت‌ علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته مهندسی عمران با 1516 متقاضی، رشته مهندسی مکانیک با 1409 متقاضی، رشته فیزیک با 1171 متقاضی، رشته مهندسی کامپیوتر با 1105 متقاضی، رشته ریاضی با 1000 متقاضی، رشته حقوق با 889 متقاضی، رشته زبان و ادبیات فارسی با 634 متقاضی و رشته مهندسی شیمی با 619 متقاضی بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه تهران با 1234 متقاضی، مؤسسه علوم و فنون، سپاهان با 1112 متقاضی دانشگاه صنعتی اصفهان با 1003 متقاضی، دانشگاه فردوسی مشهد با 942 متقاضی، دانشگاه صنعتی شریف 912 متقاضی، دانشگاه مازندران 859 متقاضی، دانشگاه تربیت مدرس با 836 متقاضی، دانشگاه خوارزمی 793 متقاضی، دانشگاه شیراز با 790 متقاضی و دانشگاه علم و صنعت با 701 متقاضی بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©