کد: ۱۱۶۵۸۲۲       تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

در شورای تخصصی علوم رفتاری هیئت حمایت بررسی شد:
طرحنامه اصول و مبانی آموزش و پرورش شناختی
جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با موضوع طرحنامه «اصول و مبانی آموزش و پرورش شناختی» برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره به ریاست دکتر غلامعلی افروز و با ارائه طرحنامه «اصول و مبانی آموزش و پرورش شناختی»، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در چکیده این طرحنامه آمده است: از آن جا که دانشمندان علوم شناختی روز به روز بصیرت‌های بیشتری را درباره کارکردهای مغز انسانی که شامل چگونگی حیات مغز و یادگیری است، به دست می‌دهند، بسیاری از این بصیرت‌ها و شناخت‌ها به مدیران آموزشی کمک می‌کنند تا درک عمیقتری از فرآیندهای تفکر خود به دست آورده و تصمیمات عقلانی اتخاذ کنند.
از این رو نویسنده طرحنامه مسئله اصلی پژوهش خود را آن قرار داده است که چگونه می‌توانیم بر اساس پژوهش‌های شناختی به مجموعه بینشی جهت بهبود کیفیت آموزش دست پیدا کنیم.
بر همین اساس او کوشیده در پژوهش خود به تدوین مبانی و اصول آموزش و پرورش شناختی و تعریف مفاهیم بنیادی تربیت بر اساس آموزه‌های شناختی اقدام کرده و مشخص کند که بر اساس این بنیاد چه تجویزهایی را برای تربیت می‌توان ارائه کرد.
پیش­فرض اصلی صاحب طرحنامه این است که اگر ذهن و مغز در تربیت نقش کانونی دارد، برای تصمیم‌گیری درباره روش‌های تربیت باید شناخت کافی نسبت به آن داشته باشیم.
بر اساس این طرحنامه، نظریه پیشنهادی بر سه جزء صورت‌بندی شده است؛ نخست: گزاره‌های مبنایی که بر اساس مطالعات علوم شناختی استخراج شده است؛ دوم: تجویزهای تربیتی که بر اساس روش قیاس عملی در سه سطح اصول نظری و اصول عملی ارائه شده است؛ و سوم: تحلیل مفهومی که در این بخش مفاهیم اصلی نظری به صورت مفهومی تبیین می‌شود.
به گفته صاحب طرحنامه، به طور سنتی تعلیم و تربیت مبانی علمی خود را از علوم روانشناسی، زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی اخذ کرده است و او خود کوشیده در نظریه‌اش بر اساس آنچه در قلمرو میان‌رشته‌ای جدید علوم شناختی مطرح شده، مبانی و اصول جدیدی برای تعلیم و تربیت ارائه کند.
او در تشریح روشی که در دستیابی به نظریه‌اش به کار گرفته، اظهار کرده است که پس از تحلیل و تفسیر مفاهیم بنیادی علوم شناختی، استخراج گزاره‌های واقع‌نگر مبنایی، تلفیق و سنتز گزاره‌ها و مقوله‌بندی، نتایج را در قیاس عملی به کار گرفته است.
به تعبیر نویسنده قیاس عملی، قیاسی است که در آن مقدمه کبری قضیه‌ای ارزشی و متضمن «باید» است و مقدمه صغری قضیه‌ای توصیفی و بیانگر امر واقعی است که وسیله هدف مذکور در مقدمه کبری قرار می‌گیرد.
او کوشیده مقدمات صغرای این قیاس را به عنوان گزاره‌های واقع‌نگر مبنایی از علوم شناختی اخذ کرده و به دو نحو علمی و کاربردی در ارتباط با اهداف تربیت که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر آن‌ها تأکید شده، طرح کند.
با این شیوه نتیجه کار ناظر به یک تصمیم عملی و بنابراین تجویزی بوده و بیانگر امری است که تحقق آن وابسته به تصمیم و عمل فرد است.
صاحب طرحنامه «اصول و مبانی آموزش و پرورش شناختی» در توضیح کارکردها و دستاوردهای نظریه خود، می‌نویسد: این نظریه می‌تواند در جهت توسعه رویکرد شناختی در ایران، مبنای علمی روشنی برای طراحی برنامه‌های درسی، طرح‌های آموزشی، فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، اعضای شورای تخصصی علوم رفتاری پس از بحث و بررسی این طرحنامه مقرر کردند طرحنامه به دلیل فقدان ساختار علمی متناسب با نظریه به صاحب طرح بازگردانده شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©