کد: ۱۱۶۵۲۰۶       تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۵

در هیئت عالی جذب تاکید شد:
شرکت متقاضیان مشمول نظام وظیفه در فراخوان جذب هیئت علمی
جلسه 185 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه دکتر محد علی کی نژاد گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جلسات هیئت اجرایی جذب از افرادی که حکم آنان تمدید شده و یا به عنوان عضو هیئت اجرایی یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی از هیأت عالی حکم دریافت کرده‌اند، دعوت کنند.
سپس اعضای هیئت عالی جذب با تاکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های علمی کشور بر لزوم شرکت افرادی که خواهان گذارندن دوره سربازی خود به عنوان هیئت علمی هستند، در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تاکید کردند.
در ادامه جلسه، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیحاتی پیرامون محدودیت ‌های موجود دراین وزارتخانه در مسیر جذب راتبه (بورسیه) در مناطق محروم ارائه داد.
سپس اعضای هیئت عالی جذب مقرر کردند، تعداد اعضای هیئت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به دلیل حجم بالای پرونده‌های متقاضیان جذب افزایش پیدا کند.
همچنین اعضای هیئت عالی جذب مقرر کردند، در مواردی که معاون آموزشی دانشگاه نتواند در هیئت اجرایی جذب دانشگاه یا مرکز آموزش عالی عضویت یابد؛ معاون پژوهشی آن دانشگاه یا مرکز آموزش عالی می تواند پس از تأیید هیئت عالی جذب به عضویت هیئت اجرایی جذب در آید.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه صلاحیت اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ صنعت نفت، دانشگاه‌ هنر اسلامی تبریز، دانشگاه‌ رازی، دانشگاه‌ صنعتی جندی شاپور، دانشگاه‌ صنعتی شاهرود، دانشگاه‌ صنعتی شیراز، دانشگاه‌ بجنورد، دانشگاه‌ شاهد، دانشگاه‌ کاشان، دانشگاه‌ یاسوج ، دانشگاه‌ کوثر، دانشگاه‌ علوم پایه دامغان، دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجائی و مجتمع آموزش عالي اسفراین توسط اعضای هیئت عالی جذب تائید شد.
همچنین اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه پیام نور، مشترک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم نیز توسط اعضای هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شدند.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©